Ένα από τα ζητήματα που παραμένουν αμφιλεγόμενα αποτελεί η άθληση, και πιο συγκεκριμένα ο ενδεδειγμένος όγκος και ένταση αυτής, σε όσους πάσχουν από στεφανιαία νόσο.

Δεδομένος πρέπει να θεωρείται ο αποκλεισμός από κάθε είδους ανταγωνιστικής μορφής άθλησης στα άτομα που πάσχουν από νόσο των στεφανιαίων αγγείων. Ωστόσο η εξατομικευμένη άσκηση μέτριας έντασης σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον (recreational exercise) θα πρέπει να ενθαρρύνεται σε τέτοια άτομα, καθώς έχει αποδειχτεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετική.

Παρακολούθησα σήμερα μια ενδιαφέρουσα διάλεξη στα πλαίσια του Πανευρωπαικού Συνεδρίου Καρδιολογίας από την Dr Sabiha Gati, που εξειδικεύεται στην Αθλητική Καρδιολογία. Αντικείμενο αυτής ήταν η δυνατότητα συμμετοχής σε αγώνα μαραθωνίου ενός ασθενούς με στεφανιαία νόσο. Αφού λοιπόν διενεργηθεί ενδελεχής καρδιολογική αξιολόγηση και αποκλεισμός υπολειπόμενης ισχαιμίας και αρρυθμιών σε ένα τέτοιο άτομο, και αν πληρούνται ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, τότε είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί αυτό.

Βασική συνθήκη είναι η συνεχής παρακολούθηση (Heart rate monitor) ώστε να μην υπερβαίνει σε καμία φάση του αγώνα η καρδιακή συχνότητα το 60-70% της μέγιστης προβλεπόμενης τιμής.

Η ένταση και ο ρυθμός τρεξίματος θα πρέπει να είναι άνετη σε όλη την διάρκεια του αγώνα με σαφή οδηγία διακοπής σε τυχόν συμπτώματα προκάρδιας δυσφορίας. Αναγκαία είναι η επαρκής ενυδάτωση, με ιδιαίτερη έμφαση το τελευταίο σκέλος του αγώνα. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο αγώνας να διενεργείται με ένα συνοδό άτομο, ώστε να υπάρχει συνεχής επιτήρηση και έγκαιρη παρέμβαση.

Τέλος, απαραίτητη συνθήκη αποτελεί και η έγκαιρη ενημέρωση του επιβλέποντος ιατρικού προσωπικού του αγώνα, ώστε να εξασφαλιστεί η στενή παρακολούθηση.

Σχετική αναφορά:
Guidelines in Practice : sports participation of athletes with coronary disease-finding the right balance.
A veteran athlete with coronary disease.
Dr Sabiha Gati

Δρ. Γιάννης Παναγιωτίδης

Διεύθυνση: Κλήμεντος 38, 1061, Λευκωσία,

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

Διεύθυνση: Μιχαήλ Ολυμπίου 28, Δάλι, Λευκωσία.

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

e-mail: info@panayiotidescardio.com

Web: www.panayiotidescardio.com