Καρδιακά ένζυμα μετά απο άσκηση

Καρδιακά ένζυμα μετά απο άσκηση

Μέτρηση των καρδιακών ενζύμων μετά την σωματική άσκηση : ένας σημαντικός προγνωστικός δείκτης για την καρδιά μας Ορισμένες φορές, μετά από έντονη σωματική άσκηση, διαπιστώνονται στις αναλύσεις αίματος υψηλές τιμές των μυικών, αλλά και των καρδιακών ενζύμων (CK και...