Η αυτοπεποίθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων, πόσo μάλλον σε αυτές των αθλητών. Η Θάλεια Παναγή μας συμβουλεύει πως ένας αθλητής χτίζει την αυτοπεποίθηση του και πως  οι γονείς και ο προπονητής συμβάλουν σε αυτό.   

Θάλεια Παναγή, αθλητική ψυχολόγος

Θάλεια Παναγή

www.clearmindpro.com

Διεύθυνση: Δοιράνης 1, 1070 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 96272020