Προγράμματα προπονήσεων

Οι προπονήσεις είναι γενικής κατεύθυνσης και για να αποδώσουν πρέπει να εφαρμοστούν στα δεδομένα σας.  Η αλόγιστη και λανθασμένη χρήση τους ενδεχόμενος να επιβαρύνει την υγεία σας. Επιβάλλεται να απευθυνθείτε στην Εφορία Αγώνων για καθοδήγηση. Το Τμήμα Δρομέων ΑΠΟΕΛ δεν φέρει οποιοδήποτε ευθύνη σε περίπτωση δυσάρεστων γεγονότων.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ