Η κατανάλωση καφέ παρουσιάζει στην επιστημονική βιβλιογραφία αντικρουόμενες θέσεις όσον αφορά την πρόκληση αρρυθμιών.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, από ένα αρκετά μεγάλο δείγμα 386.000 ατόμων και μετά από μέση παρακολούθηση 4.5 ετών, προκύπτει ότι ο καφές έχει μια απρόσμενα προστατευτική δράση έναντι των αρρυθμιών. Μάλιστα κάθε επιπλέον ρόφημα καφέ, φαίνεται να επιτυγχάνει επιπρόσθετα μειωμένο κίνδυνο πρόκλησης κολπικής μαρμαρυγής ή υπερκοιλιακής τχαυκαρδίας (HR 0.97).

Στην μελέτη δυστυχώς δεν διευκρινίζεται η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα καφέ. Αναμφίβολα όμως, απορρίπτει τις θέσεις κατά της λήψης καφέ σε άτομα με ιστορικό ή προδιάθεση αρρυθμιών.

Σχετική αναφορά
Kim E, Hoffmann TJ, Nah G, Vittinghoff E, Delling F, Marcus GM.
Coffee Consumption and Incident Tachyarrhythmias: Reported Behavior, Mendelian Randomization, and
Their Interactions.
JAMA Intern Med. Published online July 19, 2021.

Δρ. Γιάννης Παναγιωτίδης

Διεύθυνση: Κλήμεντος 38, 1061, Λευκωσία,

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

Διεύθυνση: Μιχαήλ Ολυμπίου 28, Δάλι, Λευκωσία.

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

e-mail: info@panayiotidescardio.com

Web: www.panayiotidescardio.com