Μέτρηση των καρδιακών ενζύμων μετά την σωματική άσκηση : ένας σημαντικός προγνωστικός δείκτης για την καρδιά μας

Ορισμένες φορές, μετά από έντονη σωματική άσκηση, διαπιστώνονται στις αναλύσεις αίματος υψηλές τιμές των μυικών, αλλά και των καρδιακών ενζύμων (CK και CK-MB/troponin αντίστοιχα). Από πολλούς το εύρημα αυτό εθεωρείτο δικαιολογημένο και αναμενόμενο.

Το παράξενο όμως είναι ότι ενώ ορισμένοι παρουσιάζουν αυτή την αύξηση σε μεγάλο βαθμό, κάποιοι άλλοι με την ίδια σωματοδομή, το ίδιο αθλητικό προφίλ και το ίδιο φορτίο άσκησης, όχι.

Η αύξηση των καρδιακών ενζύμων μετά από άσκηση δεν είναι τόσο καλοήθης όσο πιστεύαμε παλαιότερα. Φαίνεται ότι αυτή η απλή εξέταση αίματος, μέχρι και 24 ώρες μετά από έντονη σωματική άσκηση, είναι δυνατόν να αναδείξει μελλοντική προδιάθεση για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Σχετική βιβλιογραφία

  • Eijsvogels TM, Fernandez AB, Thompson PD. Are there deleterious cardiac effects of acute and chronic endurance exercise? Physiol Rev. 2016;96(1):99-125.
  • VL Aengevaeren, MTE Hopman, PD Thompson, EA Bakker, KP George, DHJ Thijssen, TMH Eijsvogels. Exercise-Induced Cardiac Troponin I Increase and Incident Mortality and Cardiovascular Event. Circulation 2019 Aug 12;[EPub Ahead of Print],

Δρ. Γιάννης Παναγιωτίδης

Διεύθυνση: Κλήμεντος 38, 1061, Λευκωσία,

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

Διεύθυνση: Μιχαήλ Ολυμπίου 28, Δάλι, Λευκωσία.

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

e-mail: info@panayiotidescardio.com

Web: www.panayiotidescardio.com