Το Ice Power Cold Gel έχει αποδειχτεί ότι ανακουφίζει από τον πόνο και επιταχύνει την αποκατάσταση τραυματισμών των μαλακών ιστών. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης επιστημονικής μελέτης σχετικά με την επίδραση ενός τζελ κρυοθεραπείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία. Σύνοψη των αποτελεσμάτων δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό. Σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη στο Ελσίνκι, το Τάμπερε και το Kuopio, η χρήση τζελ κρυοθεραπείας πέτυχε μείωση του πόνου των ασθενών κατά 50% ήδη από την πρώτη εβδομάδα χρήσης του. Η μείωση του πόνου στην ομάδα που έλαβε εικονική θεραπεία (placebo) κατά την ίδια περίοδο ήταν μόλις λίγο πάνω από το 10%. Ο βαθμός κινητικότητας των ασθενών που χρησιμοποίησαν το τζελ κρυοθεραπείας αυξήθηκε επίσης ιδιαίτερα ταχύτερα σε σύγκριση με αυτόν των ασθενών που χρησιμοποίησαν την εικονική θεραπεία.

Στη δοκιμή συμμετείχαν συνολικά 74 ασθενείς με κλινικά αποδεδειγμένους τραυματισμούς μαλακών ιστών σε αστράγαλο, κνήμη, βραχίονα ή γόνατο. Ο επικεφαλής της δοκιμής, Δρ Olavi Airaksinen, λέκτορας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Kuopio, επισήμανε ότι το δείγμα των ασθενών ήταν επαρκές για την εξαγωγή βάσιμων επιστημονικά συμπερασμάτων.

Για τους σκοπούς της μελέτης, οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε το φινλανδικό Ice Power Cold Gel τέσσερις φορές ημερησίως επί δύο εβδομάδες, ενώ στη δεύτερη ομάδα χορηγήθηκε εικονική θεραπεία. Οι ασθενείς εξετάστηκαν από ειδικό ιατρό στο τέλος της πρώτης, της δεύτερης και της τέταρτης εβδομάδας. Η χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (NSAID) και επιδέσμων επετράπη στους ασθενείς και των δύο ομάδων, ωστόσο απαγορεύτηκε η χρήση άλλων τζελ εκτός του τζελ της μελάτης.

Η ένταση του πόνου αξιολογήθηκε τόσο σε ανάπαυση όσο και κατά την κίνηση με την κλίμακα VAS. Σύμφωνα με τον Δρ Olavi Airaksinen, μετρήθηκαν επίσης άλλα οφέλη καθώς και η ικανοποίηση των ασθενών από τη θεραπεία με τη χρήση ερωτηματολογίου και σωματικής εξέτασης.

Η δράση του τζελ κρυοθεραπείας ξεκινά αμέσως τη στιγμή της εφαρμογής. Στη μελέτη που διεξήχθη, η καταμέτρηση του πόνου πραγματοποιήθηκε εβδομαδιαίως με τη χρήση της κλίμακας VAS. Μετά την πρώτη εβδομάδα θεραπείας, ο πόνος των ασθενών που χρησιμοποίησαν το Ice Power Cold Gel μειώθηκε από 59 (σε κλίμακα 0-100) σχεδόν στο μισό, συγκεκριμένα στο 30. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο πόνος των ασθενών που έλαβαν εικονική θεραπεία μειώθηκε από το 58 μόλις στο 45. Μετά από δύο εβδομάδες, η ένταση του πόνου έπεσε στο 14 και 26 για την πρώτη και δεύτερη ομάδα αντίστοιχα και μετά από τέσσερις εβδομάδες στο 7 και 13, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι ασθενείς, το 80% των ασθενών που χρησιμοποίησαν το τζελ κρυοθεραπείας ήταν ευχαριστημένοι με τη θεραπεία τους. Το αντίστοιχο ποσοστό των ασθενών που έλαβαν εικονική θεραπεία ήταν 44%. Οι ασθενείς που χρησιμοποίησαν το τζελ κρυοθεραπείας δήλωσαν επίσης περισσότερο πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την ίδια θεραπεία σε περίπτωση που υποστούν νέο τραυματισμό στο μέλλον σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονική θεραπεία.

Στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης, εξετάστηκαν επίσης σε 20 άτομα οι φυσιολογικές επιδράσεις στη δερματική αιματική ροή που έχουν το τζελ κρυοθεραπείας αι άλλες τοπικές κρέμες που κυκλοφορούν στην αγορά. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε εργαστηριακό περιβάλλον. Το τζελ κρυοθεραπείας εμφάνισε σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Το Ice Power Cold Gel βελτίωσε την αιματική ροή κατά 300%, ενώ τα υπόλοιπα προϊόντα μόνο κατά 20 – 30%.