Συγκεκριμένα, και μετά από αυστηρό περιορισμό της διάρκειας του ύπνου στις 4 ώρες, διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων νορεπινεφρίνης και αύξηση της μέσης τιμής αρτηριακής πίεσης. Το εύρημα αυτό ήταν ακόμα πιο εμφανές στις γυναίκες.

Όλες οι μορφές διαταραχής ύπνου, με κύριο εκπρόσωπο την υπνική άπνοια, σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο καλός και ποιοτικός ύπνος θα πρέπει να αποτελεί πρώτιστο μέλημα μας για σκοπούς πρόληψης. Πολλές κακές συνήθειες που έχουμε υιοθετήσει στην σύγχρονη κοινωνία, όπως η έκθεση σε ηλεκτρονικές συσκευές, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαγητού αργά το βράδυ αλλά και τα αυξημένα επίπεδα στρες επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο μας.

Μικρές διορθωτικές κινήσεις στην καθημερινότητας μας μπορεί να αποδειχτούν αρκετές στο να βελτιώσουν την ποιότητα και την διάρκεια του ύπνου μας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην καλύτερη προστασία της καρδιάς μας.

Σχετική αναφορά
Effects of Experimental Sleep Restriction on Ambulatory and Sleep Blood Pressure in Healthy Young
Adults: A Randomized Crossover Study
Hypertension 2021 Jul 12;[EPub Ahead of Print], N Covassin, J Bukartyk, P Singh, AD Calvin, EK St Louis,
VK Somers

Δρ. Γιάννης Παναγιωτίδης

Διεύθυνση: Κλήμεντος 38, 1061, Λευκωσία,

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

Διεύθυνση: Μιχαήλ Ολυμπίου 28, Δάλι, Λευκωσία.

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

e-mail: info@panayiotidescardio.com

Web: www.panayiotidescardio.com