Η προσωπικότητα του αθλητή φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την απόδοση και συνάμα με την επιτυχία.

Ο Allport (1937) όρισε την προσωπικότητα ως τα σωματικά και ψυχικά χαρακτηριστικά, δυναμικά οργανωμένα, που καθορίζουν τον τρόπο που προσαρμόζεται κάποιος στο περιβάλλον του. Ο Guilford (1959) θεωρεί ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας αντανακλούν την ταυτότητα του ατόμου. Ο Eysenck (1970) εστιάζει στην προσαρμογή στο περιβάλλον μέσω της σταθερής οργάνωσης του χαρακτήρα, του πνεύματος, του σώματος και των συναισθημάτων μας.

Πολλές έρευνες έχουν μελετήσει την σχέση προσωπικότητας και επίδοσης. Τα αποτελέσματα τους δείχνουν ότι κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας σχετίζονται με την επιτυχημένη απόδοση: εξωστρέφεια, ευσυνειδησία και προσήνεια.

Ερευνητές έχουν αποδείξει ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να σχετίζονται με την ένταση του άγχους, όπως και με την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αντιμετώπισης του.

Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό στη προσωπικότητα είναι ο Νευρωτισμός του μοντέλου Big Five (Kaiseler et al., 2011). Άλλοι επίσης βρήκαν συσχετισμό μεταξύ των τριών στοιχείων (προσωπικότητας, άγχους και απόδοσης) (Borkoles et al., 2018) και άλλοι απέδειξαν ότι αυτή η συσχέτιση των τριών στοιχείων ευθύνεται και για τους τραυματισμούς των αθλητών (Hamilton et al., 1989).

Στην σύγχρονη εποχή, η αθλητική ψυχολογία, μπορεί να εφαρμόσει διάφορες τεχνικές έτσι ώστε, να μετριάσει τα συμπτώματα του άγχους και να βελτιώσει τα στοιχεία προσωπικότητας, που επηρεάζουν την απόδοση του αθλητή.

Κάποιες από αυτές τις τεχνικές εμπίπτουν στα πεδία της ενίσχυσης της παρακίνησης,(κυρίως των εσωτερικών κινήτρων), της ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και αυτοαποτελεσματικότητας και της διαχείρισης του άγχους με διάφορες τεχνικές: όπως η χαλάρωση, νοερή απεικόνιση, θετικός αυτοδιάλογος.

Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι προπονητές να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται ένας αθλητής για να φτάσει στη επιτυχία και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν ή να εμπλακούν με το δικό τους τρόπο στο να διαμορφώσουμε «ανθεκτικούς» χαρακτήρες αλλά και προσωπικότητες που να μπορούν να διαχειριστούν όλα όσα μπορεί να βρεθούν στο δρόμο τους και να φτάσουν πιο κοντά στην επιτυχία.

Sports Factory

Θάλεια Παναγή, αθλητική ψυχολόγος

Θάλεια Παναγή

www.clearmindpro.com

Διεύθυνση: Δοιράνης 1, 1070 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 96272020

E-mail: info@clearmindpro.com