Η καρδιά των αθλητών, εξαιτίας των συνθηκών αυξημένης φόρτισης, αναπτύσσει συχνά κάποιους προσαρμοστικούς μηχανισμούς. Πολλές φορές λοιπόν, κατά τον καρδιολογικό έλεγχο αθλητών, απεικονίζεται μια ιδιαίτερα μεγάλη καρδιά.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η διάταση που παρουσιάζει η καρδιά αθλητών είναι τόσο έκδηλη που δημιουργείται έντονος προβληματισμός και ανησυχία κατά πόσο υποκρύπτεται μια παθολογική οντότητα (πχ μυοκαρδιοπάθεια). Έχοντας ως δεδομένο ότι στα αρχικά στάδια, και ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα, οι μυοκαρδιοπάθειες δεν προκαλούν καθόλου συμπτώματα είναι καθήκον του κλινικού καρδιολόγου να προχωρήσει στην σωστή διάγνωση.

Τα πιο κάτω διαγνωστικά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν: Ηλεκτροκαρδιογράφημα : Ευρήματα όπως αριστερός σκελικός αποκλεισμός (LBBB), έκτακτες κοιλιακές συστολές, αναστροφή κυμάτων Τ και κατασπάσεις του ST συνήθως συνηγορούν υπέρ κάποιας υποκείμενης παθολογικής κατάστασης

24ωρη καταγραφή ρυθμού: Αυξημένος αριθμός έκτακτων κοιλιακών συστολών (>500/24ωρο) ή ακόμα περισσότερο μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία, δεν αναμένεται να καταγραφούν σε μια φυσιολογική καρδιά αθλητή.

NT-pro BNP: Αν τα επίπεδα αυτού του πεπτιδίου είναι >125pg/ml αυξάνεται η υποψία μυοκαρδιοπάθειας.

Exercise stress echo: Το κλάσμα εξώθησης (EF) μιας φυσιολογικής αθλητικής καρδιάς ενίοτε παρουσιάζεται ασυνήθιστα χαμηλό. Αν σε συνθήκες μέγιστης κόπωσης επιτευχθεί αύξηση (peak EF>63%) τότε αυτό είναι καθησυχαστικό.

Μαγνητική τομογραφία (CMR): Ο φυσιολογικός απεικονιστικός έλεγχος κατά την μαγνητική τομογραφία και η απουσία παθολογικού σήματος μετά την ενδοφλέβια χορήγηση γαδολινίου ενισχύουν την διάγνωση της φυσιολογικής αθλητικής καρδιάς.

Σχετική βιβλιογραφία:

Millar LM, Fanton Z, Finocchiaro G, et al

Differentiation between athlete’s heart and dilated cardiomyopathy in athletic individuals

Heart Published Online First: 27 April 2020.

Δρ. Γιάννης Παναγιωτίδης

Διεύθυνση: Κλήμεντος 38, 1061, Λευκωσία,

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

Διεύθυνση: Μιχαήλ Ολυμπίου 28, Δάλι, Λευκωσία.

Τηλ: 22 283138 / 99 102520

e-mail: info@panayiotidescardio.com

Web: www.panayiotidescardio.com